Vyhlásenie spoločnosti Magnetomedicina d.o.o. o ochrane súkromia a osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich užívateľov je dôležitým problémom našej spoločnosti. Všetky vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii v internetovom obchode www.magnetomedicina.si, budú chránené v súlade s platnými zákonmi.

Všetky online činnosti Magnetomediciny sú v súlade s európskym právom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnútroštátnymi právnymi predpismi strednej a východnej Európy. Zásady ochrany osobných údajov sa zaoberajú nakladaním s informáciami, ktoré o vás Magnetomedicina d.o.o. získava pri návšteve našich webových stránok.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú (napr. krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa alebo poštová adresa). Nezhromažďujeme osobné údaje, ak ich nedovolíte, tj. pri registrácii, nákupu, účasti na online výskumu alebo online stávkach a pri prihlásení na odber e-správ alebo SMS správ. Magnetomedicina d.o.o. zaručuje zachovanie dôvernosti osobných údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Magnetomedicina d.o.o. zhromažďuje nasledujúce osobné údaje pre obchodné účely: meno a priezvisko, adresu a miesto pobytu, e-mailovú adresu a ďalšie informácie zadané užívateľom do formulárov na webových stránkach magnetomedicina.si. Magnetomedicina d.o.o. nie je zodpovedná za správnosť zadania užívateľa.

Z dôvodu bezpečnosti a dôkazu sa tiež zhromažďujú IP adresy, z ktorých užívatelia pristupujú k webu. Jednotlivému súboru cookie je na začiatku návštevy priradený súbor cookie relácie, ktorý identifikuje a sleduje nákupný košík. Magnetomedicina d.o.o. môže tiež v počítači užívateľa ukladať ďalšie súbory cookie, napríklad ID používateľa v šifrovanej podobe (na identifikáciu užívateľa pri ďalšej návšteve) a súbory cookie Google Analytics (analýza webových návštev). Súbory cookie relácie sú ukladané do pamäte servera len po dobu návštevy a sú odstránené po jednej hodine nečinnosti a trvalé súbory cookie sú uložené v počítači návštevníka po dobu 2 rokov, potom sa stanú neaktívne.

Spôsob a účel spracovania osobných údajov

Používaním webu www.magnetomedicina.si užívateľ súhlasí s platnými pravidlami a všeobecnými podmienkami zverejnenými na týchto stránkach. Na tomto mieste môže používateľ sledovať akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok a následne aj spôsob a účel spracovania zhromaždených osobných údajov.

Informácie o užívateľovi Magnetomedicina d.o.o. v žiadnom prípade nebude odovzdaný žiadnej neoprávnenej osobe ani iným spôsobom uvedený na trh. Zamestnanci spoločnosti Magnetomedicina d.o.o. sú viazaní povinnosťou rešpektovať vaše osobné údaje a sú viazaní dohodou o mlčanlivosti.

Registrácia používateľa

V online obchode www.magnetomedicina.si sa jednotlivec môže zaregistrovať ako registrovaný užívateľ. Obsah internetového obchodu je tiež prístupný anonymným neregistrovaným užívateľom. Registrovaní užívatelia pri registrácii poskytujú požadované informácie: meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Každý registrovaný užívateľ dostane svoje vlastné užívateľské meno a heslo, ktoré je udržiavané v tajnosti. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby svoje užívateľské meno a heslo spravoval iba sám alebo oprávnená osoba. Každý užívateľ je osobne zodpovedný za obsah, ktorý vstúpi na webovú stránku www.magnetomedicina.si.

V prípade registrácie užívateľa bude spoločnosť Magnetomedicina d.o.o. používať zadané informácie až do zrušenia pre spracovanie objednávky užívateľov, prípravu ešte relevantnejších ponúk a pre marketingové analýzy, ktoré pomôžu zlepšiť predajný proces. Dáta budú znovu použiteľné pre marketing. Registrácia uľahčuje používateľom sledovanie minulých nákupov a skracuje proces nákupu. Magnetomedicina d.o.o. uchováva dáta až do zrušenia registrácie v súlade so zákonom. V prípade, že užívateľ chce odstrániť užívateľský účet, by mal e-mail obsahovať tieto informácie: názov správy by malo byť Ukončiť užívateľský účet; obsah objednávky musí obsahovať meno používateľa, adresu a e-mailovú adresu, u ktorej sa užívateľ zaregistroval; správa musí byť odoslaná z e-mailovej adresy, pomocou ktorej je používateľ prihlásený ako registrovaný člen.

Nakupovanie bez registrácie

V prípade, že používateľ vykoná objednávku ako neregistrovaný užívateľ, Magnetomedicina d.o.o. budú zadané informácie použite na spracovanie zadanej ponuky. Magnetomedicina d.o.o. ako spoločnosť zdaniteľná musí v súlade s článkom 86 ZDDV zabezpečiť uchovávanie faktúr týkajúcich sa dodania tovaru alebo poskytnutia služieb na území Slovinska po dobu najmenej 10 rokov po uplynutí roka, ku ktorému sa faktúry vzťahujú – a tým tiež uchovávať údaje o účtu.

Preposielanie e-mailov

Užívateľ môže položiť konkrétne otázky na Magnetomedicina d.o.o. Spoločnosť tiež komunikuje prostredníctvom e-mailových adries zverejnených na webe, čím poveruje prevádzkovateľa poskytovanými informáciami, ktore budú použité iba k vyriešeniu problému používateľa. E-mailové adresy uvedené na webe sú firemné e-mailové adresy. Odoslaním e-mailu na adresy uvedené na tomto webe užívateľ súhlasí so všeobecnými podmienkami používania webu www.magnetomedicina.si.

Prihlásenie na e-novinky

Používatelia sa môžu prihlásiť k odberu noviniek, čím vás spoločnosť upozorní na aktualizácie online ponúk a ponúk predaja, propagačných akcií, udalostí, stávok a ďalších propagačných akcií. Ak sa chcete prihlásiť k odberu noviniek, Magnetomedicine, d.o.o. zhromažďuje nasledujúce informácie: e-mailovú adresu, pohlavie, v prípade, že sa používateľ prihlási ako registrovaný člen, tak aj meno, adresu a telefónne číslo.

Po zadaní e-mailovej adresy vo webovom formulári dostane užívateľ potvrdzovaciu správu na e-mailovú adresu – s potvrdením je prihlásený k odberu e-spravodajcu, pokiaľ nie je potvrdenie zrušené. Kedykoľvek, písomne alebo kliknutím na tlačidlo Odhlásiť v e-novinkách môže požiadať, aby Magnetomedicina d.o.o. trvale alebo dočasne prestal používať jeho osobné údaje pre účely priameho marketingu. Žiadosti bude vyhovené do 15 dní od prijatia žiadosti, ako vyžaduje zákon. Užívateľ môže tiež požiadať o prenos informácií alebo zoznámenie sa s nimi. Magnetomedicina d.o.o. sa zaväzuje starostlivo chrániť údaje v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Účasti na výherných hrách

Spracovanie údajov zhromaždených účasťou na výherných hrách sa riadi Zásadami o výherných hrách.

Práva užívateľov

Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zoznámenie s osobnými údajmi spracovávanými správcom, na obmedzenie, vymazanie, opravy alebo prenos dát. Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov na webovej stránke www.magnetomedicina.si môže adresovať e-mailom.

Sloboda voľby

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Magnetomedicina d.o.o. máte pod kontrolou. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje osobné informácie Magnetomedicina d.o.o., nebudete mať prístup k niektorým funkciám alebo obsahu webu. Ak zmeníte svoje osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo), informujte nás prosím e-mailom.

Zaistenie bezpečnosti osobných údajov

Magnetomedicina d.o.o. usiluje o zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Informácie poskytnuté užívateľom prostredníctvom formulárov na www.magnetomedicina.si alebo inak (e-mailom, telefónom atď.) sú dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje bude spoločnosť Magnetomedicina d.o.o. chrániť a zabráni ich zneužitiu. Osobné údaje budú použité len na účely, ku ktorým užívateľ dal svoj súhlas. Prístup k osobným údajom majú iba oprávnené osoby (zamestnanci, zmluvní partneri) spoločnosti Magnetomedicina d.o.o.. Užívateľ je tiež zodpovedný za ochranu osobných údajov zaistením bezpečnosti používateľského mena a hesla.

Zasielanie informácií autorizovaným partnerom

Informácie, ktoré používateľ zveruje prevádzkovateľovi, sú dôverné. Magnetomedicina d.o.o. ich neprenáša neoprávneným tretím stranám. Osobné údaje však môžu byť zaslané dôveryhodným partnerom alebo legálne poskytované v súlade s platnými zákonmi. Údaje môžu byť poskytnuté:

  • dcérskej spoločnosti na spracovanie objednávov zákazníkov viazané na konkrétne dcérsku spoločnosť;
  • spoločnosti pre spracovanie dát a informačné služby, ktoré zaisťujú hladký chod webu a jeho vylepšenie (hosting serverov, e-mailový marketing…);
  • marketingovým agentúram na účely remarketingu
  • firmám, ktoré poskytujú hladký proces nákupu (ale iba v miere potrebnej na úspešné dokončenie zmluvy atď.)
  • oprávneným inštitúciám, ak to vyžaduje zákon (súd atď.).

Všetci partneri, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú v súlade so zákonom povinní sa o nich náležite starať.

Automatické zaznamenávanie informácií (neosobných údajov)

Kedykoľvek ked‘ máte prístup na web spoločnosti Magnetomedicina d.o.o. sa všeobecné neosobné informácie (používatelia vyhľadávače, počet návštev, priemerná doba návštevy webu, navštívené stránky) automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení). Tieto informácie používame na meranie prevádzky na našich stránkach a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšej kontrole a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

Súbory cookie

Cookies sú nenápadné dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim stránkam identifikovať váš počítač pri ďalšej návšteve webovej stránky Magnetomedicina d.o.o.

Magnetomedicina d.o.o. používa cookies iba na zber informácií týkajúcich sa používania našich stránok.

Odkazy na iné webové stránky

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky spoločnosti Magnetomedicina d.o.o. Webové stránky na tomto webe môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov vnútri aj mimo Magnetomedicina d.o.o., na ktorých sa toto prehlásenie o ochrane súkromia nevzťahuje. Keď opustíte Magnetomedicina d.o.o., prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov každého webu, ktorý znovu zhromažďuje osobné údaje.

Správcom osobných údajov je Magnetomedicina d.o.o., Tržaška cesta 468, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija.