A Magnetomedicina d.o.o. cég nyilatkozata az adatkezelési szabályzatról

Az ügyfeleink személyes adatainak védelme nagyon fontos dolog a cégünk számára. Minden egyes személyes adatuk, amelyet a www.magnetomedicina.si oldalra való bejelentkezésnél megadnak, az érvényes erre vonatkozó jogszabályok szerint lesz kezelve.

A Magnetomedicina cég minden tevékenysége megfelel az Európai törvényhozás (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) és a Közép- és Nyugateurópai országok törvényeinek. Az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik a Magnetomedicina d.o.o. adatkezelési jogairól és az Önök adatainak felhasználásáról, amennyiben felkeresik a weboldalunkat.

A személyes adatok gyûjtése és felhasználása

A személyes adat egy olyan információ, amellyel Önt azonosítani lehet (pl. név, vezetéknév, e-mail cím vagy postacím). A személyes adatokat nem gyûjtjük, kivéve, ha Önök felhatalmaznak erre bennünket, tehát a regisztrációnál, vásárlásnál, internetes kutatásokban vagy nyereményjátékokban való részvételnél illetve az internetes vagy SMS körlevelünkre való feliratkozáskor.

Melyik személyes adatokat gyûjtjük?

A Magnetomedicina cég az alábbi személyes adatokat gyûjti, kizárólag munkavégzés céljából: teljes név, postcín és lakhely, e-mail cím, valamint a többi olyan adatot, amelyet megadnak a megnetomedicina.si internetes oldalon. A Magnetomedicina d.o.o. cég nem vállal felelôsséget az Önök által megadott adatok pontosságáért.

A biztonság és a bizonyíthatóság biztosítása érdekében, a felhasználóink IP-címeit is gyûjtjük. Minden egyes felhasználónknak ideiglenes süteményt osztunk ki, az oldalunkon tett látogatása kezdetén, az azonosíthatóság és a kosár tartalmának követése érdekében. A Magnetomedicina d.o.o. a felhasználó számítógépére további olyan süteményeket telepíthet, mint a felhasználó azonosítószáma kódolt változatban (hogy felismerhessük a felhasználót a legközelebbi látogatásakor) és a Google Analytics rendszer süteményei (a webhely látogatottságának analízise érdekében). A ideiglenes sütemények csak a látogatás idejére vannak elmentve és egy óra inaktivitást követôen törlèsre kerülnek. A tartós sütemények pedig 2 évig maradnak elmentve a felhasználó számítógépén, utána pedig inaktívvá válnak.

A személyes adatok felhasználásának módja és célja

A www.magnetomedicina.si weboldal használatával a felhasználó elfogadja az oldalon közzétett szabályzatot és felhazsnálási feltételeket. Ezen az oldalon a felhasználó követheti a szabályzat és a felhasználási feltételek esetleges változásait és ebbôl kifolyólag az összegyûjtött azemélyes adatok felhasználásának a módjának és a céljának változásait.

A felhasználók által megadott adatokat a Magnatomedicina d.o.o. semmilyen esetben sem fogja kiadni erre jogosulatlan személyeknek illetve nem fog velük semmilyen formában sem kereskedni. A Magnetomedicina d.o.o. cég alkalmazottjainak kötelessége az Önök személyes adatainak tiszteletben tartása és titoktartási szerzôdés is köti ôket.

Regisztráció

A www.magnetomedicina.si webshopban lehetôség van regisztrált felhasználónak lenni. A webshop tartalma nem csak a regisztrált felhasználók számára elérhetô. A reisztrálás folyamatában a felhasználó az alábbi személyes adatokat köteles megadni: név, vezetéknév, postacím, e-mail cím, telefonszám. Minden regisztrált felhasználó saját felhasználónevet és titkos jelszót kap. A felhasználó köteles biztosítani hogy az ô jelszavát csak saját maga vagy egy éltala felhatalmazott személy fogja használni. Minden felhasználó a saját felelôsségére ír be tartalmakat a www.magnetomedicina.si webhelyre.

Ha egy felhasználó regisztrál, a Magnetomedicina d.o.o. a megadott adatokat a lemondásig az alábbi célokra fogja használni: rendelés feldolgozása, mégjobb ajánlat készítése és marketing analízisek, amelyek hasznosak az eladási folyamat fejlôdése érdekében. Az adatok felhasználásra kerülhetnek újboli értékesítés céljából is. A felhasználó regisztrációja segít a múltbéli vásárlások nyomonkövetésében és megrövidíti a vásárlási folyamatot. A Magnetomedicina d.o.o. cég az adatokat lemondásig vagy törvény szerinti kijelentkezésig tárolja. Amennyiben a regisztrált felhasználó szeretné törölni profilját, e-mailben küldje el a következô adatokat: a felhasználó teljes neve, postacím és a regisztrációkor használt e-mail cím. Az e-mailt a regisztrációkor használt e-mail címrôl kell elküldeni.

Regisztráció nélküli vásárlás

Abban az esetben, ha a felhasználó nem regisztrált felhasználóként viszi véghez a rendelést, a Magnetomedicina d.o.o. cég a megadott adatokat a rendelés feldolgozására fogja használni. A Magnetomedicina d.o.o. cég, mint adólötelezett, köteles a ZDDV 86.bekezdése értelmében biztosítani azon számlák megôrzését, amelyek a Szlovénia területén belüli eladásokra vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, 10 évig a számlán szereplô év lejárta után- ezzel együtt a számlán szereplô adatok is tárolódnak.

E-mail küldés

A felhasználó bizonyos egyedi kérdéseket feltehet e-mailen keresztül is, az oldalon közzétett e-mail címekre és ezzel adatokat ad ki az üzemeltetônek. Ezek az adatok kizárólag a felhasználó kérdésének megválaszolására lesznek használva. Az oldalon közzétett e-mail címek munkahelyi e-mail címek. Az ezekre az e-mail címekre való üzenetküldéssel a felhasználó elfogadja a www.magnetomedicina.si weboldal általános felhasználási feltételeit.

Feliratkozás a körlevélre

A felhasználók feliratkozhatnak az e-mail körlevélre, amellyel a Magnetomedicina d.o.o. cég a lemondásig értesíti ôket az internetes és bolti ajánlat újdonságairól, akciós ajánlatról, eseményekrôl, nyereményjátékokról és egyéb promóciókról. A Magnetomedicina d.o.o. körlevelére való feliratkozáskor az alábbi adatokat kell megadni: e-mail cím, nem, abban az esetben ha a felhasználó regisztrálni is akar akkor a teljes nevet, postacímet és telefonszámot is.

A weboldalon történt e-mail cím megadása után, a felhasználó a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet kap- ennek a visszaigazolása után a lemondásig fel van iratkozba a körlevélre. Akármikor lehet írásban vagy a Leiratkozás gombra kattintva kérni, hogy a Magnetomedicina d.o.o. cég véglegesen vagy átmenetileg hagyja abba a felhasználó személyes adatainak azonnali értékesísre való használatát. A kérésnek, a kérés beérkezése utáni 15. napon teszünk eleget, úgy ahogy a törvény is elôírja. A felhasználónak joga van követelnie az adatok továbbítását és kiadását is. A Magnetomedicina d.o.o. cég megígéri, hogy minden adatot körültekintôen fog védeni az erre vonatkozó törvényt figyelembe véve.

Nyereményjátékokban való részvétel

A nyereményjátékokon való részvételnél összegyûjtött adatokat, a nyereményjátékokra vonatkozó törvény szerint kezeljük.

A felhasználó jogai

A felhasználónak akármikor jogában áll kérni az üzemeltetô által feldolgozott adatokról szóló tájékoztatást, azok korlátozását, törlését, kijavítását vagy továbbítását. A személyi adatok védelmérôl felmerülô bármilyen kérdést elküldhetnek a www.magnetomedicina.si weboldalon találjató e-mail címre.

A szabad döntés joga

A személyes adatokat, amlyeket Önök megadnak a Magnetomedicina d.o.o. cégnek Önök felügyelik. Amennyiben úgy döntenek hogy személyes adataikat nem adják ki a Magnetomedicina d.o.o. cégnek, akkor a weboldal egyes funkcióihoz és tartalmaihoz nem lesz hozzáférésük. Amennyiben megváltoznak az Ön személyes adatai (postacím, e-mail cím, telefonszám) kérjük, értesítsenek bennünket róla egy e-mailben.

A személyes adatok védelmének biztosítása

A Magnetomedicina d.o.o. cég elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében. Az adatok, amelyeket a felhasználó megad a www.megnetomedicina.si weboldalon vagy máshogy (e-mailen, telefonon keresztül, stb.) bizalmasak és az erre vonatkozó törvény értelmében kerülnek feldolgozásra. A személyes adatokat a Magnetomedicina d.o.o. cég meg fogja védeni és megakadályozza az ezekkel való visszaéléseket. A személyes adatok csak olyan célokra lesznek használva, amelyekre a felhasználó felhatalmazást adott. A személyes adtokhoz csak a Magnetomedicina d.o.o. cég által meghatalmazott személyek (alkalmazottak, szerzôdéses partnerek) férnek hozzá. A személyes adatok védelméért a felhasználó is felelôs, úgy hogy gondoskodik a saját felhasználóneve és jelszava biztonságáról.

Az adatok meghatalmazott partnereknek való kiadása

Az adatok, amelyeket a felhasználó az üzemeltetônek megad bizalmasak. A Magnetomedicina d.o.o. cég nem adja ki ôket jogosulatlan harmadik személyeknek. A személyes adatokat viszont kiadhatja bizalmas üzleti partnereknek vagy törvényi kötelességbôl, a törvények értelmében. Az adatokat kiadhatja:

  • alvállakozóknak, az adott alvállalkozóra vonatkozó rendelések feldolgozása érdekében
  • adatfeldolgozó társaságoknak és információs szolgáltatóknak, akik a webhely zavarmentes mûködéséért és fejlesztéséért felelôssek (internet szolgáltatók, e-mail marketing…)
  • marketing ügynökségeknek, újboli értékesítés céljából
  • a zavarmentes vásárlást biztosító cégeknek (futárszolgálatok, stb.)
  • de csak abban a mértékben amely a sikeres kézbesítés érdekében szükséges;
  • erre jogosult intézményeknek, ha a törvény megköveteli (bíróság, stb.)

Minden partnerünk, akinek hozzáférése van a személyes adatokhoz, köteles gondosan védeni azokat és betartani az erre vonatkozó jogszabályokat.

Információk automatikus tárolása (nem személyes adatok)

Akármikor felkeresik a Magnetomedicina d.o.o. cég weboldalát, az általános, nem személyes adatok (böngészô használó, látogatások száma, átlagos weboldalunkon töltött idô, meglátogatott oldalak) automatikusan tárolásra kerülnek (de nem mint a regisztráció része). Ezeket az információkat a weboldalunk látogatottságának mérésére és a tartalmak valamint a praktikusság fejlesztésére használjuk. Az Önök adatait nem használjuk fel a késöbbiekben és nem adjuk ki ôket harmadik fél számára.

Sütemények

A sütemények éshrevehetetlen dokumentumok, amelyek ideiglenesen az Ön merevlemezén vannak tárolva és lehetôvé teszik, hogy a mi oldalaink felismerjék az Ön számítógépét a legközelebbi látogatásakor a Magnetomedicina d.o.o. cég weboldalán. A Magnetomedicina d.o.o. cég a süteményeket kizárólag olyan adatok gyûjtésére használja, amelyek segítik a weboldalunk használatát.

Más weboldalakkal való összeköttetés

A szémélyes adatok védelmérôl szóló nyilatkozat kizárólag a Magnetomedicina d.o.o. cég weboldalára érvényes. Egyes oldalak ezen a webhelyen tartalmazhatnak kapcsolatot a Magnetomedicina d.o.o. cégen kívüli weboldalakkal, amelyekre a személyes adatok védelmérôl szóló nyilatkozat nem vonatkozik. Ezért amikor elhadja a Magnetomedicina d.o.o. cég weboldalát, olvassa el a személyes adatok védelmérôl szóló nyilatkozatot minden egyes olyan weboldalon, ahol személyes adatokat gyûjtenek.

A személyes adatok feldolgozója a Magnetomedicina d.o.o., Tržaška cesta 468, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Szlovénia.